قیمت گوشت قرمز امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۱ – تجارت نیوز

به گزارش تجارت نیوز، قیمت گوشت قرمز ۲ مهر ۱۴۰۱ (قیمت ها به تومان از سایت تحلیل بازار) به شرح زیر است.

ردیف با استخوان گوسفند

۱۶۹۰۰۰

پای کامل بره عالی

۱۷۸۰۰۰

شانه بره با ماهیچه

۱۶۲۰۰۰

پای گوساله را تمیز کنید

۱۸۶۰۰۰

سر گوساله را تمیز کنید

۱۶۷۰۰۰

گردن گوسفند

۱۳۵۰۰۰

کشتارگاه گوساله

۱۴۷۰۰۰

گردن گوساله

۱۳۲۰۰۰

قلم گوساله

۱۶۰۰۰

سر گوسفند

۱۳۱۰۰۰

عضلات ساق پا

۱۶۵۰۰۰

غریزه بره

۸۹۰۰۰

نیم آپارتمان گوسفند

۱۵۸۰۰۰

لاشه گوسفند تخت

۱۴۹۰۰۰

نیم پای گوشت گوسفند

۱۸۵۰۰۰