لیگ فوتبال پرتغال | پیروزی پورتو همراه خود شومینه ورزشی طارمی / هت تریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاس گل ایرانی در ۶۴ دقیقه

به گزارش خبرگزاری فارس، پورتو اجتناب کرده اند هفته {سی ام} رقبا های لیگ فوتبال پرتغال همراه خود حضور مستمر پیام نیازمند به مصاف گروه پورتیموننسه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه ۷ بر صفر به درآمد برگل انگشت کشف شد.

{در این} دیدار مهدی طارمی مهاجم ایرانی اجتناب کرده اند ابتدا در مخلوط کردن تیمش حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴ دقیقه به میدان سر خورد.

مهاجم ایرانی {در این} مدت حاضر a فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده ای حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شد در دقایق ۱۹، ۳۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷ (گل اول، سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم تیمش) هت تریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب پاس گل (گل دوم برای تیمش) دقیقه ۲۸. دقیقه برای گروجیچ. پدر ممکن است.

تولید دیگری گل های پورتو را اوونسون در دقایق ۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید په په به ثمر رساندند.

پیام مدافع نیازمند کشورمان نیز {در این} ورزشی در مخلوط کردن پورتیموننسه حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میدان رفتم.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی همراه خود سوسو زدن تکان دهنده شخصی {در این} ورزشی عملا به انتقادات موجود در پایین پاسخ داد.

او پس اجتناب کرده اند گل شخصی، بی انصافی شخصی را برای تیمش آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه هواداران اسپورتینگ خواست به همان اندازه دهان شخصی را ببندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم پورتو را ببوسند.

پورتو همراه خود این برد ۸۲ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان در لیگ پرتغال به سلطه شخصی شکسته نشده داد.

پورتیموننسه نیز همراه خود ۳۲ امتیاز در کلاس دوازدهم قرار دارد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید