مافیای زیباییامروز شاهد جشن گرفتن دوره های آموزشی از یک روز تا پنج روز هستیم که مردم حاضرند برای شرکت در آن بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه کنند و تنها نتیجه این دوره های آموزشی سلامت افرادی که می روند را تهدید می کند. به این مراکز به امید پرداخت هزینه کمتر در ازای دریافت خدمات پوستی.