ماکارونی ۱۹۱ درصد گران شد/ از فروردین ۱۳۹۶ تاکنون ۹ برابر قیمت مواد غذایی را افزایش داده ایم.یک کارشناس برجسته بازار که رئیس اتحادیه بانک های مواد غذایی نیز هست در این خصوص به دیده بان ایران می گوید؛ عوامل مختلفی بر افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی تاثیرگذار است و نمی توان انتظار داشت که یک محصول در بازار فعلی با افزایش قیمت مواجه نشود.