مجارستان: ۹ ملت ecu گازبهای روسیه را به روبل تیز کردن می کنند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه النشره، محل کار نخست وزیری مجارستان گفتن کرد کدام ممکن است این ملت حسابی را در موسسه مالی های روسیه اطمینان حاصل شود که تیز کردن بهای سوخت وارداتی اجتناب کرده اند این ملت به روبل باز کرده است.

«گرگلی گولیاس» رئیس محل کار نخست وزیر مجارستان افزود کدام ممکن است ۹ ملت تولید دیگری ecu هم اقدامی درست مثل را انجام داده اند با این حال اجتناب کرده اند گفتن علنی آن خودداری می کنند.

این در حالی است کدام ممکن است رئیس‌جمهور روسیه روز یکشنبه همراه خود امضای قانونی سند مالیات گروه‌های خارجی کدام ممکن است به جهت الزام به تیز کردن پول سوخت به روبل در موسسه مالی‌های روسیه افتتاح حساب می‌کنند را تسهیل کرد.

طبق این قوانین کدام ممکن است به امضای ولادیمیر پوتین رسید، نمایندگی های خارجی بنا به تقاضا عالی موسسه اعتباری روسی کدام ممکن است در آن حساب های شخصی را باز می کنند، برای تیز کردن مالیات سند می شوند.

عالی تأمین در کمیته بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات پارلمان روسیه ذکر شد کدام ممکن است مبانی جدید الگو سند مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح حساب را فوق العاده آسان می تدریجی، به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به اینکه نمایندگی های خارجی اکنون ملزم به تیز کردن قیمت سوخت روسیه به روبل هستند.

برابر همراه خود سند این قوانین کدام ممکن است در درگاه مناسب داده ها حقوقی چاپ شده شده، اجتناب کرده اند این پس شرایط برای به رسمیت شناختن عالی نمایندگی خرس تحریم، شناخته شده به عنوان عالی نمایندگی هلدینگ بین‌المللی تسهیل تبدیل می شود.

مسکو پس اجتناب کرده اند اعمال تحریم های در عمق اتحادیه اروپا، آرزو کرد تیز کردن پول سوخت به روبل اجتناب کرده اند اول آوریل شد. در دسترس بودن سوخت روسیه به لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان در پی امتناع آنها اجتناب کرده اند پذیرش توصیه گازپروم برای تیز کردن پول سوخت به روبل، برداشتن شد.

جستجو در آن اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد نمایندگی هایی کدام ممکن است تسلیم تقاضا روسیه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول سوخت را به روبل تیز کردن می کنند، تحریمها علیه مسکو را نقض خواهند کرد.

اجتناب کرده اند ابتدای مارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن عملیات ارتش ویژه روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا ۵ بسته تحریمی را علیه مسکو تصویب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته ششمی را توسط دست بازرسی دارد. این تحریم ها کدام ممکن است بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه را هدف قرار می دهند، اجتناب کرده اند سوی مسکو بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر موجه تلقی می‌شوند.