مخالفت خوزستان با ساخت سد مارون ۲/ رئیس سازمان محیط زیست: گرفتار مشکلات سیاسی نخواهیم شدسد مارون ۲ (سد حوضه آبریز) در صورت اجرا دومین سد بر روی رودخانه مارون خواهد بود که در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته می شود. این سد قرار است ۱۵۰ متر ارتفاع و ۱۷۷ میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب داشته باشد. این سد واکنش خوزستانی ها را برانگیخته است که معتقدند آب شرب، کشاورزی و محیط زیست هفت شهر تحت تاثیر قرار می گیرد و تالاب شادگان از رودخانه قطع می شود.