مدیرکل سازمان بنادر: کشتی ایرانی در یونان آزاد شده توقیف شدعلی اکبر صفایی: در حال حاضر برای توسعه و نوسازی ناوگان نیازمند ساخت و خرید ۱۵۰ فروند کشتی در سال هستیم تا تجارت دریایی کشور پویا بماند. همچنین حمل و نقل ملی یکی از ابزارها و مولفه های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که باید توسعه یابد.