مراسم گرامیداشت روز جهانی قدس در تاجیکستان+عکسها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، هم زمان همراه خود فینال جمعه ماه مبارک رمضان، اطمینان حاصل شود که بزرگداشت روز جهانی قدس مراسمی همراه خود حضور شخصیت‌های دینی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی تاجیک، سفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات‌های کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

«محمدتقی صابری» فرستاده جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان همراه خود احترام اجتناب کرده اند حضور مهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی قبولی صادق عبادات آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده برکات این ماه مبارک، گفت: روز جهانی قدس، یادگار امام خمینی، پدر مingسس جمهوری اسلامی ایران است. ایشان در روز ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ (۷ آگوست ۱۹۷۹) کدام ممکن است همزمان همراه خود تجدید حمله ها رژیم آپارتاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگر صهیونیستی به جنوب لبنان بود، پیامی در حمایت اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان فلسطین صادر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس عنوان نهادند.

فرستاده جمهوری اسلامی همراه خود ردیابی به اهمیت گرامیداشت امروز برای مسلمانان جهان، اظهار داشت:  حداقل سه مسئله بی نظیر باعث شده به همان اندازه فلسطین شناخته شده به عنوان مهمترین مشکل جهان اسلام در صدر قرار گیرد:  نخست، ماهیت سرزمین فلسطین، تقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آن نزد پیروان دین اسلام؛ دوم، ماهیت دشمن صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهای مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه بهبود طلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگری آن (امتحان شده برای تصرف بر سرزمین فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن مقدس اسلامی)؛ سوم، ماهیت ائتلاف غربی ـ صهیونیستی کدام ممکن است در جستجوی تفرقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دودستگی میان کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف آنها {است تا} همچنان تکیه کن به امکانات‌های عظیم باقی بمانند.

طی ۷ دهه قبلی، فلسطین جنایات بی شماری را اجتناب کرده اند حمام خون، پاکسازی قومی، تنظیم احساس باند، شکنجه متمرکز، قتل خودسرانه، بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام انواع جنایات جنگی، فناوری کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت علیه بشریت را درحالی تحمل کرده کدام ممکن است این مشکل به شگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک حرکت اسرائیل اجتناب کرده اند ابتدای اشغال سرزمین فلسطین تغییر شده است.

صابری همراه خود خاص اینکه طی سال‌های فعلی رژیم آپارتاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگر صهیونیستی اقدامات جنون آمیز شخصی را علیه فلسطینیان عمق بخشیده است، تصریح کرد: اجتناب کرده اند جمله این اقدامات می‌توان به «تنبیهات دسته جمعی» کدام ممکن است مهمترین مسئله نقض «دستور تصمیم گیری آینده» توسط فلسطینیان است، محاصره غزه، پایان دادن دیوار حائل، ریختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچ مجبور فلسطینیان اجتناب کرده اند وطن بی نظیر‌شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان اسرائیلی‌ها به مناطق حاصلخیز، ترور فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدین فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی، نابودی اراضی کشاورزی در نوار غزه، اجرای قالب یهودی سازی قدس همراه خود تداوم شهرک سازی‌ها، تخریب منازل فلسطینی‌ها، افزایش حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت نیروی دریایی-امنیتی بر شرق بیت المقدس، منع سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید ساکنان فلسطینی ساکن قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقدامات ظالمانه ردیابی کرد.

وی شکسته نشده داد: رژیم اسرائیل باید به خاطر نقض حقوق بشر بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین پاسخگو باشد. چنین جنایاتی نباید با بیرون مجازات نگه دارد. رفع فاجعه فلسطین تنها در صورتی امکان پذیر است کدام ممکن است حقوق بدون ملاحظه مردمان فلسطین اشغالی به طور مناسب به رسمیت شناسایی شده است، احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقرار شود. اجتناب کرده اند طرفی معمول دوگانه کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های بین‌المللی در موضوع فلسطین به اولویت آزاداندیشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح جویان جهان تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رویکرد همراه خود ملاحظه به مقیاس حقوق بشری اقدامات صهیونیست‌ها تولید دیگری قابل تحمل مردمان جهان نیست.

فرستاده ایران {در این} اتصال موقعیت آمریکا را مخرب عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: متأسفانه پوشش‌های آمریکا به میزان فوق العاده زیادی در خدمت مزیت اسرائیل است به منظور که برخی اجتناب کرده اند نویسندگان در آمریکا مقالاتی را نوشته‌اند مبنی بر اینکه به معنای واقعی کلمه هستند این اسرائیلی‌ها هستند کدام ممکن است آمریکا را اداره می‌کنند، ۹ شخصی آمریکایی‌ها. آمریکا به طور سالانه بیش از سه.۸ میلیارد دلار کمک نیروی دریایی به اسرائیل می‌تدریجی. حمایت‌های سیاسی آمریکا اجتناب کرده اند اسرائیل نیز فوق العاده در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچگونه محدودیت {بوده است}. شاهد هستیم کدام ممکن است رفتار آمریکا همراه خود شورای حقوق بشر، یونسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم‌های در سراسر جهان کدام ممکن است علیه اسرائیل صادر شده بود چگونه است. آمریکا تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۴۰ مرتبه برای مزیت اسرائیل اجتناب کرده اند حق وتو استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخصی گویای {همه چیز است}.

صابری در شکسته نشده به تبیین پوشش ایران در قبال فلسطین صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: حمایت جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند مردمان تحمل ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستمدیده فلسطین عالی پوشش مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر ۹ تنها اساس در اعتقادات دینی دارد، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند همه مهم‌تر مسئولیت‌ای انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه است کدام ممکن است بنیان آن به فطرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذات هر انسان آزاده اجتناب کرده اند هر دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نژاد باز می‌گردد.

فرستاده جمهوری اسلامی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی به موقعیت عقب کشیدن ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های غربی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: مقامات‌های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های مهم بین‌المللی نسبت به رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل مفهوم فلسطین کوتاهی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام راه رفع‌های پیشنهادی {به دلیل} به نظر می رسید جانبدارانه آنها به شکست انجامید.

وی همراه خود ردیابی به اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل فاجعه فلسطین طرحی دموکراتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه تحمل عنوان «برگزاری همه پرسی سراسری در فلسطین» حاضر داده است،  تاکید کرد: به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین بی نظیر شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری همه پرسی {در میان} والدین اصیل این سرزمین برای ایجاد آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع نظام سیاسی مشخص شده، فقط راهکار برای رفع این مناقشه است. بر ایده این قالب، مسلمانان، یهودیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحیان فلسطینی الاصل قادر خواهند بود نوع نظام قانونی تحت سلطه بر خویش را برگزیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر اجتناب کرده اند حقوق آن منتفع گردند. قالب جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین دموکراتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بین الملل مورد پذیرش کلیه مقامات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شده است. این قالب متنوع مناسبی به سمت قالب‌های شکست خورده زودتر {خواهد بود}.

فرستاده ایران زودرس عید سعید فطر را به حضار {در این} مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همه مسلمانان جهان تبریک اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است سریع زود شاهد آزادی سرزمین فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی مردمان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم این ملت اجتناب کرده اند بند اشغالگری باشیم.

در بخش عکس اجتناب کرده اند این مراسم «لویی عیسی» فرستاده فلسطین در تاجیکستان طی سخنانی اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران برای ابتکار گفتن روز جهانی قدس احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه است کدام ممکن است امروز عظیم داشته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت اسلامی تحمل پرچم وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی همراه خود مردمان فلسطین قرار می‌گیرد.

فرستاده فلسطین گفت کدام ممکن است روز جهانی قدس فرصتی {است تا} سیمای دقیق رژیم جنایتکار صهیونیستی به تمام جهانیان راه اندازی شد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی اجتناب کرده اند فداکاری‌های مردمان فلسطین برای آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال به سمت اشغالگران عالی شود.

وی اظهار داشت کدام ممکن است رژیم صهیونیستی می‌خواهد قدس شریف را اجتناب کرده اند بین ببرد، ولی حمایت‌های بی دریغ ایران اجتناب کرده اند از دوام فلسطین امتحان شده‌های دشمن را موقعیت بر آب کرده است.

فرستاده فلسطین اجتناب کرده اند آن ابراز تاسف کرد کدام ممکن است برخی کشورهای اسلامی نسبت به آینده فلسطین موضع بی‌طرفانه دارند هر دو همراه خود رژیم صهیونیستی کار با هم می‌کنند. با این حال واقعیت امر اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه روزی حق فلسطینی‌ها تامین نشود، صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری {در این} جهان حاصل نخواهد شد. {در این} راستا اجرای مناسب تصمیم‌های گروه ملل متحد امری ناگزیر است.

مراسم گرامیداشت روز جهانی قدس همراه خود اقامه نماز جماعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطار مهمانان نمایندگی کننده بالا کشف شد.

انتهای پیام/.
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید