مراکز مطالعاتی در اسرائیل: اسرائیل با طوفان بزرگ داخلی مواجه است/ آیا سناریوی مهاجرت گسترده صهیونیست ها تکرار می شود؟به گفته این تحلیلگر صهیونیست، مشکل بزرگ سیاسی و اجتماعی اسرائیل تنها در صورت حذف دائمی نتانیاهو از صحنه سیاسی ممکن است به وجود بیاید. با این حال، نتایج نظرسنجی نشان می دهد که نتانیاهو و حزب راست افراطی او می توانند در انتخابات بعدی پیروز شوند و می توانند ۳۴ کرسی به دست آورند.