مرگ یک نفر بر اثر طغیان رودخانه هارئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همزمان با وقوع این حادثه در امامزاده داوود(ع)، سیل دیگری در منطقه شمال شرق تهران و شهر رودهان رخ داد، گفت: پس از این سیل، که او داشت. از رودخانه سیاه کوه سرازیر شد، خسارات وارد شد و وارد برخی مزارع و باغات شد و متاسفانه یک نفر جان باخت.