مسلمانِ بیدار، قدس را ارض اقدس می‌داند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین‌الملل معاونت پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی، سرپرست معاونت پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به‌رویداد فرارسیدن روز جهانی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه آخر ماه مبارک رمضان پیامی صادر کرد.

محتوای متنی پیام اصغر باقرزاده به این رئوس مطالب است:

«مسلمان باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غافل اجتناب کرده اند قبله اول مسلمانان حداقل کدام ممکن است غفلت کرده‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی!

غفلت اجتناب کرده اند عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورانیت قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی در تعهد مسلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق‌طلبی! همچنان کدام ممکن است ولی امر مسلمین فرمود: در امروز حفاظت اجتناب کرده اند فلسطین حفاظت اجتناب کرده اند واقعیت است .[۱]

مسلمانِ بیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد‌شناس، قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین فلسطین را ارض اقدس می‌داند. همانگونه کدام ممکن است پیامبران الهی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} آن امتحان شده کردند. همانگونه کدام ممکن است انسان‌های پاک‌نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاع در کل بیش اجتناب کرده اند هفتاد سال اشغالگری صهیونیسم از دوام کرده‌اند.

روز قدس یعنی روز ابراز وجود مسلمانان غیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق‌طلب؛ غیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق‌طلبی کدام ممکن است مشخصه شاخص بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آرزو است؛ شبیه به‌ها کدام ممکن است حوادث مهم جهان را رقم زده‌اند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز همه همراه خود هم به در کنار ممکن است اطلاعات‌آموزان جوان، نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان، مستحکم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشورتر اجتناب کرده اند در گذشته برای رهایی قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت کیان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین به پا خواهیم خواست. باشد کدام ممکن است به برکت خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنایات ویژه حضرت ولی‌عصر (عج) همگی بزودی شاهد آزادی مناسب قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین مقدس آن باشیم. به فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنایت پروردگار متعال.»

[۱]. بیانات مقام معظم مدیریت ۱۳۹۶/۰۳/۳۱