مشاور ترامپ به دلیل ممانعت از تحقیقات حمله به کنگره مجرم شناخته شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دادگاه فدرال آمریکا استیو بنن، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به دلیل امتناع از همکاری با کمیته تحقیق در مورد حمله به ساختمان کنگره مجرم شناخت.

بر اساس این گزارش، هیئت منصفه دادگاه فدرال واشنگتن روز جمعه پس از سه ساعت بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که بنن در دو اتهام مجرم شناخته شده و برای هر یک از این اتهامات با یک ماه تا یک سال زندان مواجه است. .

استیو بنن پس از صدور حکم به خبرنگاران گفت: “ما ممکن است امروز در نبرد شکست خورده باشیم، اما به هر حال در جنگ بازنده نیستیم.”

وی افزود: من ترامپ و قانون اساسی را تایید می کنم.

از سوی دیگر، بنی تامسون، رئیس جمهور و لیز چنی، معاون کمیته تحقیق در مورد حمله به ساختمان کنگره، حکم این دادگاه را ستوده و آن را یک پیروزی برای دولت حق دانستند.

در بیانیه این دو آمده است: همانطور که هر مسئول حوادث ۱۵ دی باید پاسخگو باشد، هر فردی که در مسیر تحقیقات ما سنگ پرتاب می کند باید مجازات شود.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» پیشتر عملکرد کمیته تحقیق در مورد حمله به کنگره را زیر سوال برده و مدعی شده بود که این کمیته آگاهانه روایتی دروغ و ساختگی ارائه کرده است.

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و خیزش ها و هجوم مردم این کشور به کنگره آمریکا، طرح استیضاح ترامپ برای دومین بار در دوران ریاست جمهوری وی به کنگره ارائه شد که البته وی فرار کرد. صدمه ندیده .