معرفی هواپیمای ۴ نفره ایرانی در حضور رئیسی را ببینیددر بازدید رئیس نمایشگاه بنگاه های دانش بنیان، فردی که هواپیمای ۴ نفره شخصی ساخت، گفت: قیمت ملخ هواپیمای خارجی ۱۵۰ میلیون است اما من ملخ ۳۰ میلیونی برای خودم ساختم. سطح. ما با همسرم پرواز کردیم، اما تا دو سال کسی از من خرید نکرد. رئیسی گفت: همین که با خانواده آماده سوار شدن به هواپیما بهترین آزمایش است. منبع: خبرفوری