مقام معظم رهبری: عشایر ایران وفادارترین اقشار ملت هستند/ مسئولان را القا کنید که چگونه اداره کشور کار بدخواهان است.منجر به ناامیدی، بن بست و این واقعیت می شود که مسئولان نمی دانند چگونه کشور را اداره کنند یا در کمال ناباوری. یا به تلاش ها و برنامه های افسران بدبین می شود. آنچه را که نمی داند به نفع دشمن است.