مقصد اصلی سفر منطقه‌ای بایدن، عربستان سعودی است – خبرگزاری مهر ایران و جهان.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، طارق عزالدین سخنگوی جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد: سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه خیر و برکتی برای ملت فلسطین به همراه ندارد.

عزالدین افزود: هدف از این سفر حمایت از رژیم صهیونیستی و تقویت طرح عادی سازی روابط با این رژیم است.

از سوی دیگر دکتر محمد الهندی رئیس حلقه سیاسی جنبش جهاد اسلامی نیز این سفر را تضعیف کرد و تاکید کرد که هدف اصلی این سفر عربستان سعودی است و سایر سفرهای بایدن حاشیه ای است.

الهندی با اشاره به اینکه این سفر به موضوع فلسطین چیز جدیدی منجر نشد، گفت: سفر اصلی بایدن به ریاض است و بیانیه قدس چیز جدیدی نیست و هر دو در رابطه با اعلام این خبر بیشتر شبیه بمب صوتی است. تعهد آمریکا به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی چه از طریق مقابله با برنامه هسته ای ایران و چه از طریق پیوند دادن مناقشه اسرائیل و فلسطین به گسترش هدف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی.

وی نسبت به بازگشت این تشکیلات خودمختار به مسیر مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی می کند، اما فقط به فلسطینی ها وعده های خالی می دهد.