مهاجرت جراحان ایرانی/ چرا ۱۶ هزار پزشک مهاجرت کردند؟دکتر محمد جواد یزدان پناه، متخصص ایمونولوژی می گوید: امروزه انتقال پزشکان به کشورهای دیگر به یک تجارت تبدیل شده است و آژانس های مسافرتی پیشنهادات وسوسه انگیزی برای پزشکان دارند، محل اقامت، مصاحبه و مراحل اقامت را تسهیل می کنند. در واقع، ما از گردشگری پزشکی به گردشگری پزشکی رسیده ایم.