مکالمه هی! بگیر و برو! | خبر فارس

به گزارش گروه دیگر خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان در ستون بحث سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ نوشت:

وی گفت: آقای کمال خرازی در مصاحبه ای گفت که ایران تولید سلاح هسته ای را حرام و ناخواسته می داند وگرنه ظرفیت ساخت دارد و صهیونیست ها عصبانی و وحشت زده به آمریکا اعتراض کردند. کشورها و آژانس بین المللی انرژی اتمی چرا ایران تاکنون در برنامه هسته ای نبوده است. آیا بعد پیشرفت کرده است؟!

گفتم این مشکلات رژیم صهیونیستی چیست؟ اولاً این رژیم غیرقانونی است. دوم اینکه او سلاح های هسته ای غیرقانونی دارد و سوم اینکه او عضو NPT نیست.

وی گفت: پس چرا آژانس به گزارش های این رژیم علیه ایران استناد می کند و مدیرکل آژانس قبل و بعد از بازرسی از تاسیسات هسته ای ما به تل آویو می رود و به آنها گزارش می دهد؟

گفتم تقصیر ماست! ما اعلام خواهیم کرد که تا زمانی که رژیم جعلی اسراییل دارای تسلیحات هسته ای است، به آژانس اجازه نخواهیم داد ساختارهای هسته ای ما را بازرسی کند. این حق قانونی ماست.

وی گفت: گفته می شود این گزینه نیز در حال بررسی است. اگر انجام شود چه اتفاقی می افتد؟

گفتم: هیچی! کار ما قانونی است و رژیم صهیونیستی در کل غیرقانونی است. یک نفر به شخصی گفت که من خود را بسیار متکبر میدانم. آیا تا این حد خواهید رسید؟ پرسیدن؛ چقدر گفت؛ هیچ چی! آن مرد بار را حمل کرد و سپس گفت: همان چیزی را بده! و طرف گفت: گوشه آن فرش را بلند کن، چه می بینی؟ یارو گفت؛ هیچ چی! و طرف گفت: سلام! همان را بگیر و برو!

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید