میزان بدهی دولت اعلام شد – تجارت نیوز

به گزارش تجارت نیوز، بررسی بدهی ها و مطالبات کلان دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، گزارش بدهی دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها در ۸ اسفند ۱۱۶۲ میلیارد تومان بوده که در ۳۱ خرداد ماه سال جاری از بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان به ۱۳۷۶ میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که درخواست های دولت در ۱۰ خرداد سال جاری بیش از ۶۳۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به ۸ اسفند سال گذشته با ۱۹۷۰ میلیارد تومان افزایش مواجه بوده است.

مازاد بدهی های حق دولت در ۳۱ خرداد ماه سال جاری ۷۴۲ میلیارد تومان، ۸ اسفند سال گذشته ۷۲۴ میلیارد تومان بوده که فردا ۱۷ هزار میلیارد افزایش نشان می دهد.

بر این اساس میزان بدهی بنگاه های دولتی در ۳۱ خرداد ماه سال جاری ۱۴۵۱ میلیارد تومان و در ۸ اسفند سال گذشته ۱۶۶۹ میلیارد تومان بوده که فردا ۲۱۷ میلیارد کاهش دارد. مطالبات بنگاه های دولتی نیز با کاهش ۶۴۰ میلیارد تومانی از ۱۱۰۴ میلیارد تومان در ۸ اسفند سال گذشته به ۴۶۵ میلیارد تومان در ۱۰ خرداد ماه سال جاری رسید.

بر این اساس ۵۹ درصد از بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی)، ۲۴ درصد به موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۱۷ درصد به اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی است. از سوی دیگر، خلاصه وضعیت بدهی های دولت حاکی از آن است که ۵۰ درصد آن به اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی، ۲۳ درصد به موسسات و موسسات عمومی غیردولتی و ۲۷ درصد به بانک ها و موسسات اعتباری اختصاص دارد. از جمله مرکزی). بانک).

از سوی دیگر ۹۶ درصد مطالبات بنگاه های دولتی از اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳ درصد از موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۷ درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) است. همچنین ۵۷ درصد وام های دولتی از سوی اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳۵ درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) و ۸ درصد از سوی مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی است.

میزان بدهی نقدینگی دولت

بر این اساس تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری، بدهی نقدینگی دولت (نوع بدهی دولت که به صورت اوراق بهادار و قابل معامله در بازار سرمایه است) ۴۰۸ هزار میلیارد تومان و مبلغ غیرنقد است. . این بدهی ۹۶۹ میلیارد تومان است در حالی که این بدهی ها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۱۷ و ۶۱۴ میلیارد تومان بوده است.

آخرین وضعیت اوراق، نرخ سود بین بانکی و اسناد خزانه

طبق آمار از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه گزارش، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تعهدات مربوط به اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ برقرار شده است. بنابراین مبلغ مورد نیاز برای رفع تعهدات اوراق با ضمانت دولت تا پایان سال ۱۴۰۶ ۵۳۸ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس آخرین اطلاعات، میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۷ مهرماه سال جاری ۲۰.۸۶ درصد بوده که نسبت به هفته قبل ۳۰۰ درصد کاهش و کمترین میزان در ماه گذشته ۸۰۰ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص اسناد خزانه اسلامی بورس ایران به ۲۴۴.۱۸ واحد رسید. عملکرد پرتفوی اوراق خزانه دولت طی هفته و ماه گذشته تغییری نداشته است. این در حالی است که عملکرد شاخص کل صکوک فرابورس طی هفته گذشته ۲۶ درصد و طی ماه گذشته ۱.۰۶ درصد بوده است.

در هفته گذشته بانک مرکزی، بانک‌ها و بانک‌ها عمدتا خریداران اوراق بدهی بودند و بانک مرکزی ۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال خریدار خالص در بازار بدهی بود. همچنین وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت مبلغ ۲۴.۸۵۵ میلیارد ریال وجه نقد از طریق اوراق بهادار اسلامی تامین کرد.