{ناپدید شدن} دیپلمات جمهوری دومینیکن در هائیتیتاتیس جمعه قبلی در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند پایتخت هائیتی، پورتو پرنس، به جمهوری دومینیکن بازدید می‌کرد، ناپدید شد.