نایب رئیس سیما: از این پس هر ماه ۵ سریال در تلویزیون تولید می شودمحسن برمهانی: نباید تحت تأثیر تصویر رسانه ای قرار گرفت زیرا حقیقت پنهان و نادیده گرفته می شود. ما در رسانه رسالت و مسئولیت داریم که به صورت واقع بینانه از مشکلات و مصادیق روز جامعه اطلاع رسانی کنیم تا حقیقت امر برای مردم آشکار و درک شود.