نجات نفس گیر کودک از سیل امروز یاسوج (فیلم)علیرغم همه اقدامات پیش بینی شده، سیل شهر یاسوج را فرا گرفت. در بسیاری از مناطق مردم به کمک دیگران آمدند و افراد گرفتار در سیل را نجات دادند. خساراتی نیز به پاساژها و اصناف مختلف وارد شد. محوطه گذر را آب پوشانده است. در حال حاضر راه صدها روستا و مناطق عشایری مسدود است. هلال احمر از امدادرسانی به آسیب دیدگان سیل خبر داده است. ویدئوی مهر لحظات نفس گیر نجات کودک از خودرو در جریان شدید آب را نشان می دهد.