نشت نفت و آلودگی ساحل بهرکان هندیجان (خوزستان)به گفته شاهدان، آلودگی مربوط به ۲۲ شهریور بود که روز گذشته به اداره محیط زیست اطلاع داده شد، اما به دلیل جزر و مد دریا و بالا آمدن سطح آب، لکه نفت پوشیده از گل و لای بود و این امکان وجود داشت. برای نمونه برداری او نداشت، بنابراین منشا این آلودگی هنوز مشخص نشده است.