نفت مسجد سلیمان در پرونده شکایت ۲ باشگاه لیگ برتری تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون، کمیته انضباطی رای خود در خصوص شکایت دو کانون هواداران و صنعت واحد کرمان از نفت مسجد سلیمان را به شرح زیر منتشر کرد:

باشگاه هوادار شکایت خود را از باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز در هفته اول لیگ برتر ارائه کرد با این توضیح که باشگاه نفت مسجد سلیمان طبق مصوبه شماره ثبت نام بازیکن حدید تا زمان پرداخت وجه به حالت تعلیق درآمد. از بدهی ولی سعی در تایید بازیکن به کمیته انضباطی ارسال شد با توجه به ادله و دلایل موجود در پرونده و تحقیقات موضوع شکایت مطابق مصادیق مندرج در ماده ۶۱ می باشد. اقدام شناخته نمی شود و بر این اساس به استناد ماده ۹۵ آیین نامه انضباطی حکم برائت باشگاه نفت مسجد سلیمان صادر می شود که ظرف مدت ۷ روز در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی است.

در خصوص شکایت باشگاه صنعت مس کرمان از باشگاه نفت مسجد سلیمان مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام پیمان رنجبری در بازی روز ۳۰ مرداد با این توضیح که باشگاه نفت مسجد سلیمان بازیکن موضوع شکایت علیرغم اینکه پنجره نقل و انتقالات بسته شد باشگاه با توجه به مستندات و دلایل موجود در کمیته تعیین وضعیت در خصوص تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، توسط فیفا و کمیته برای تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به عنوان بازیکن جدید در ترکیب خود استفاده شده است. بدهی. باشگاه نفت مسجد سلیمان و لغو طومار الصدور. این کمیته با توجه به مصادیق مندرج در ماده ۶۱ آیین نامه انضباطی موضوع شکایت را به رسمیت نمی شناسد و بر این اساس به استناد ماده ۹۵ آیین نامه انضباطی، حکمی مبنی بر برائت باشگاه و بازیکن موضوع صادر می شود. به شکایت رأی صادره ظرف ۷ روز قابل اعتراض در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید