نقاشی یک نقاش هندی با پشت به بوم را ببینیدشکی نیست که هند استعدادهای زیادی دارد و هرازگاهی مردم بسیاری را با مهارت های شگفت انگیز و عجیب خود تحت تأثیر قرار می دهند. در حالی که افراد زیادی را دیده اید که با دستان خود نقاشی می کنند، یک شهروند هندی منحصر به فرد پا را فراتر گذاشته است.