نقش دفاتر اسناد رسمی در ساماندهی بازار مسکن و خودرودلایل افزایش قیمت در بازار مسکن را می توان به بازار خودرو نیز تعمیم داد، علاوه بر این که هماهنگی تعدادی از مشاوران خودرو و املاک در افزایش قیمت با استفاده از نرم افزارهای تبلیغاتی فروش مانند دیوار و شیپور. در برهم زدن نظم تجاری این بازارها بی تاثیر نبوده است.