نماینده مجلس: جریمه های سنگینی برای فرار مالیاتی در نظر خواهیم گرفت

رجب رحمانی نماینده مردم تکستان در شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: متاسفانه در کشورمان فرار مالیاتی زیادی داریم و تنها افرادی که مالیات خود را در این کشور پرداخت می کنند. همه کارمندان هستند که قبل از پرداخت حقوق از آنها مالیات گرفته می شود.

وی افزود: برای جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی کشور نیازمند تحول اساسی است، به عنوان مثال باید از افرادی که وام ساخت مسکن دریافت کرده اند و از اجاره امتناع می کنند، مالیات اخذ شود. افزایش.

نماینده تاکستان در مجلس گفت: در اروپا برای تماشای شبکه های تلویزیونی از مردم مالیات می گیرند، این در حالی است که بسیاری از مردم ایران برای فرار از پرداخت مالیات در ادارات، فروشگاه ها و غیره از دستگاه کارتخوان استفاده نمی کنند. آنها باید نقدی پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه برای فرار مالیاتی باید جریمه های سنگینی در نظر گرفته شود، گفت: بهترین کشور از نظر اداری کشوری است که برای تامین درآمد خود بر پایه های قوی مالیاتی تکیه کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس افزود: دولت باید بستری شفاف برای افراد جامعه تعریف کند که در آن مالیات پرداختی و نحوه هزینه آن مشخص باشد. وقتی مردم نتایج پرداخت مالیات را در جامعه ببینند، تمایل بیشتری به این پرداخت پیدا می کنند.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه مودیان اقدام موثر و خوبی برای شروع شفاف سازی و اخذ مالیات صحیح است اما در روند فعالیت خود نیازمند نظارت و راستی آزمایی کامل است.

به گزارش فارس، کاربران این خبرگزاری کمپینی را با عنوان «تجار به دلیل پرداخت مالیات از کارتخوان استفاده نمی کنند» ضبط کرده و از آنها خواسته شد این موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید