نماینده مجلس: پنجره جمعیت تا ۶ سال دیگر بسته می شودامیرحسین بانکی پور: فرزند و ازدواج را از نوبت خارج کرده ایم و تصویب کرده ایم که این تسهیلات در اولویت اول قرار گیرد. سال گذشته بیش از ۹۰۰۰۰۰ نفر ثبت نام کردند، اما به همه پول پرداخت نشد. البته برخی از بانک ها می دانند که وام پرداخت شده است.