نه تحریم آمریکا علیه ایران/ صنعت نفت و پتروشیمی آمریکا: بدون توافق به تحریم ها علیه ایران ادامه می دهیم.وزارت خزانه داری آمریکا نام ۱۳ شرکت، دو شرکت نفتی و دو شخص را در فهرست تحریم های جدید خود (SDN) قرار داده و شبکه ای از افراد و شرکت هایی را اعلام کرده است که از شرکت های پوسته برای تسهیل انتقال و فروش نفت و پتروشیمی ایران استفاده کرده اند. محصولات تحریم کرده است