نوامبر عضوی از ماه خدای شرقی است

TFE مایل است به عضو نوامبر ما، Halla Charki از South Riding تبریک بگوید! هالا سفر تناسب اندام خود را قبل از همه گیری آغاز کرد. او یک دانش آموز پرمشغله بود، اضافه وزن داشت و می خواست تغییری ایجاد کند. هالا با ایجاد تغییرات کوچک مانند رژیم غذایی سالم و افزایش مصرف آب شروع کرد. او شروع به مشاهده تغییرات در بدن خود کرد و وزنش شروع به کاهش کرد، اما پس از آن همه گیری گسترش یافت …

منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر