نوستالژی دهه ۷۰ و مبارزه کنونی طبقه متوسط ​​برای بقا«هموطن» بیش از آن که یادآور «جامعه» و «سلام» دهه ۷۰ است، به خاطر نام غلامحسین کرباسچی و خاطره روزنامه همشهری، نوستالژی دهه ۷۰ را به همراه دارد.در آن دهه طبقه متوسط ​​جامعه بود. زنده و فعال و مثل الان برای زنده ماندن تلاش نکرد. علاوه بر روزنامه ها، دهه ۷۰ را می توان به عنوان “ساعت خوش” توصیف کرد. دهه ای که سال های خوب و بد داشت. یک روز از آنها تعریف کردند و روز دیگر کتک خوردند و این درگیری در همه جبهه ها بود