هرگز سیب زمینی را به این روش نپزیددر واقع پیچیدن سیب زمینی در فویل آلومینیومی رطوبت را در فویل به دام می اندازد و در نتیجه سیب زمینی به طور معمول پخته نمی شود و بافت آن به سادگی در اثر تماس با بخار از بین می رود. در ضمن پوست بیرونی سیب زمینی اصلا ترد نمی ماند و در نتیجه نمی توان از پوست سیب زمینی های کوچک با آن استفاده کرد.