هشدار ایران به رژیم صهیونیستی کسب اطلاعات در مورد حوادث مسجدالاقصی

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، «حمله شرم آور» صهیونیست ها به مقدسات فلسطین در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به روزه داران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران مسجدالاقصی را از نزدیک محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد «تداوم اقدامات وحشیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریستی» شد. حرکت می تدریجی.” اشغالگران در اورشلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین اشغالی.

هشدار ایران به رژیم صهیونیستی درباره حوادث مسجدالاقصی

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله شرم آور صهیونیست ها به مقدسات فلسطین در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به روزه داران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران در مسجدالاقصی را از نزدیک محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم اقدامات وحشیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریستی را محکوم کرد. حرکت می تدریجی.” اشغالگران در اورشلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین اشغالی.

سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود ردیابی به {ضرب و شتم} نمازگزاران فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر، اظهار داشت: جنایات صهیونیست ها علیه مردمان مظلوم فلسطین نماد دهنده نقطه ضعف روزافزون رژیم اشغالگر است.

خطیب زاده افزود: این جنایات که نقض بدیهی حقوق بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر است، بیش اجتناب کرده اند پیش نماد می دهد که خیانت برخی اجتناب کرده اند سران کشورهای اسلامی در دوره ای سازی روابط همراه خود رژیم بازیگران صهیونیستی، رفتار این فاجعه خونین را توسط رژیم بازیگران صهیونیستی دوره ای نمی شود. شخصیت – استقرار رژیم، کاملاً برعکس، جنایات این رژیم علیه فلسطینی ها {به دلیل} حمایت برخی اجتناب کرده اند رهبران کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی اجتناب کرده اند آرمان فلسطین مرتفع {است تا} جایی که شاهد خشونت لجام گسیخته این آپارتاید هستیم. سیستم عنصری

سخنگوی وزارت امور خارجه آرزو کرد حمایت مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های در سراسر جهان اجتناب کرده اند مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند یکپارچه جنایات صهیونیست ها در فلسطین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی برای حمایت اجتناب کرده اند مسجد مبارک الاقصی را آرزو کرد شد.

خطیب زاده در طولانی مدت، رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان آن را در کنترل مجازات ها اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد پاسخ شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله گروه همکاری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی در حمایت اجتناب کرده اند مسجدالاقصی شد. .

تأمین: ایسنا