هشدار هواشناسی به استان فارسی‌ها: کوه نروید و در مسیر رودخانه‌ها توقف نکنیداحتیاط در ترددهای جاده ای، جابجایی عشایر، اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، احتیاط در تردد بین شهری، استحکام سازه های موقت مانند تابلو های تبلیغاتی، عدم حضور در فضای باز، پرهیز از حرکات ورزشی و فیزیکی در فضای باز توصیه می شود و احتمال لغو و یا تاخیر در پرواز ها هم وجود دارد.