همه مقیاس قوانین رتبه‌بندی مدرسین مورد ملاحظه مقامات است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} مقامات، سیدابراهیم رئیسی دوشنبه ساعت شب در نشست هم‌اندیشی همراه خود جمعی اجتناب کرده اند فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بخش تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت ملت، بر نیاز حمایت ممکن اجتناب کرده اند فرهنگیان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: مقامات تصمیم گرفت است همه مقیاس قوانین رتبه‌بندی مدرسین را در راستای بهبود شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت فرهنگیان گران مورد ملاحظه قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این وسیله در راستای ارتقای استاندارد آموزش در ملت گام بردارد.

رئیس جمهور افزود: متأسفانه در خصوص رتبه‌بندی مدرسین صرفاً بخش پولی عالی شده با این حال اجتناب کرده اند مقیاس مختلف عکس که می‌تواند جایگاه فرهنگیان را در گروه بهبود دهد، غفلت شده است که این از یک راه یا دیگری ظلم در حق این قشر فرهیخته است.

رئیسی اجرای سند تغییر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را منصفانه نیاز خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این سند اجتناب کرده اند اسناد بالادستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات حتماً آن را شناخته شده به عنوان مهم‌ترین سند پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی خواهد کرد.

رئیس جمهور علاوه بر این همراه خود تاکید بر لزوم پیگیری وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، ذکر شد: پیگیری وضعیت این صندوق اجتناب کرده اند مهم‌ترین دغدغه‌های فرهنگیان احترام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد، مسئولان مربوطه همراه خود جدیت {در این} زمینه اقدام کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای تعمیر اولویت مدرسین گران گام بردارند.

رئیسی علاوه بر این همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند وجود سامانه‌های بسیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف در بخش تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت بر لزوم نظم‌بخشی به این سامانه‌ها، {تأکید کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خواست بدون در نظر گرفتن فوری‌تر این اقدام برای ساماندهی این جهان را تحریک کردن نماید.

رئیس جمهور در یکپارچه همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده دلسوزانه مدرسین کشورمان در دوران کرونا که جهان آموزش به اطلاعات‌آموزان را رها نکردند، تصدیق شد: مدرسین گران در وسط کرونا واقعاً مجاهدانه وارد جهان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار امتحان شده کردند تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت فرزندان‌مان دچار وقفه هر دو افت نشود.

رئیسی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی مطالب مطرح شده در خصوص استفاده بهینه اجتناب کرده اند فضای دانشکده در جهت بهبود تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را حائز اهمیت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نیاز دارد امتحان شده کنیم استفاده بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبی اجتناب کرده اند قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها فعلی داشته باشیم به همان اندازه بهره‌وری افزایش یابد.

رئیسی در یکپارچه به اهمیت فریب دادن نیروی انسانی محیط زیست، جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی به بدنه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یادآوری جایگاه مهم دانشکده فرهنگیان {در این} بخش، ذکر شد: در امروز باید این دانشکده هم در بخش زیرساخت‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نیروی انسانی اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص، متحول شود.

رئیس جمهور در خصوص سخنان یکی اجتناب کرده اند حاضرین، مبنی بر تحمیل تغییر در شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، ذکر شد: ضمن احترام به همه پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش امتحان شده کرده‌اند، در امروز نیاز دارد که شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شناخته شده به عنوان اتاق در نظر گرفته شده تحمیل تغییر آموزشی در ملت عملکرد‌آفرینی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور نیروهای تغییر‌خواه، مورد توجه قرار گرفت نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقانه در آن تحت سلطه شود.

رئیسی افزود: نیروهای باکفایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده فراوانی در عوامل مختلف ملت حضور دارند که می‌توانند منشأ تغییر در بخش‌های مختلف باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد اجتناب کرده اند این قابلیت استفاده شود.

رئیس جمهور در یکپارچه همراه خود ردیابی به سخنان یکی اجتناب کرده اند مدرسین در خصوص نظام عادلانه تیز کردن حقوق، تصریح کرد: مقامات معتقد است همه بخش‌ها باید بر مبنای عدالت رفتار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است عدالت در فریب دادن انرژی، عدالت در بکارگیری، عدالت در بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در تیز کردن حقوق همزمان مورد ملاحظه قرار بگیرد.

رئیسی همراه خود تاکید بر تحمیل فضای تهاجمی برای فریب دادن انرژی به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، افزود: برای فریب دادن نیروی اختصاص داده شده به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش باید بستری فراهم شود رقبا عادلانه بهتر از‌ها فریب دادن آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شوند، چرا که این بخش، جایگاه ویژه‌ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است کسانی در آن پرانرژی باشند که مورد توجه قرار گرفت انسان‌ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی داشته باشند. همچنان که خداوند برای تربیت انسان‌ها بهتر از مخلوقات شخصی را فرستادند.

{در این} نشست ۱۶ نفر اجتناب کرده اند فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملت در سخنانی دیدگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها شخصی را {برای تقویت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات فرهنگیان مطرح کردند.

افزایش سرانه فضای آموزشی در مناطق محروم، حمایت اجتناب کرده اند مدرسین شاغل در مناطق محروم، آسانسور معاونت پژوهشی، سنت‌سازی در خصوص بازیافت کاغذ باطله را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آن برای دانشگاه‌سازی، بهبود استاندارد این سیستم‌های آموزشی مدرسین قرآن، افزایش فرآیند‌های تعلیم قرآن در مدارس، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن از کیت کارگاهی در هنرستان‌ها، ملاحظه به انتصابات در بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، برخورد همراه خود مافیای کتب درسی، تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش عشایری، بهبود استاندارد مدارس دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بازو کردن مدارس {در سراسر} ملت، ملاحظه به سیستم ایاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهاب اطلاعات‌آموزان برجسته، ملاحظه به همسان‌سازی حقوق مدرسین، تأکید بر عدالت آموزشی، تعمیر مشکلات دانشکده فرهنگیان، استفاده اجتناب کرده اند مدیران جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی در بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، خانه‌تکانی در شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، اجرای قوانین کامل ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم‌بخشیدن به سامانه‌های فعلی در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اجتناب کرده اند جمله محورهای سخنان فرهنگیان {در این} نشست بود.