ورود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به گیلانوی محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین را از ساعت ۸ صبح امروز تا ساعت ۲۴ امشب اعلام کرد و خاطرنشان کرد: از رانندگان به ویژه مسافرانی که قصد خروج از استان را دارند انتظار داریم عجله کنند و سفر خود را تا دیروقت موکول نکنند. در هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی خودداری کنید.