وزنه زدن زنان و غلبه بر محافظه کاری



امیر خادم بعد از المپیک ۱۹۹۲ در مصاحبه با کیهان رشتی (و شاید مجله دنیای ارشت) گفت: تماشای کشتی و وزنه برداری بانوان روحیه را به هم می زند. این فقط نظر یک کشتی گیر بود. طبیعتا فلان آدم سنتی در گوشه ای از فلان شهر مذهبی هزار برابر بیشتر از امیر خادم با کشتی و وزنه برداری زنان مخالف بود.