وزیر ارتباطات: در پایان دولت سرعت اینترنت چند صد برابر می شودیکی از طرح‌های اساسی افزایش سرعت اینترنت که در این وزارتخانه دنبال می‌شود، طرح «فیبر روشنایی منازل و مشاغل» است که بر اساس هدف‌گذاری تا پایان دولت هشتاد درصد خانواده های کشور می توانند به این فناوری جدید دسترسی داشته باشند. .