وزیر صنعت: قیمت خودرو افزایش نمی یابد

«سیدرضا فاطمی امین» پس از حضور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که قیمت خودرو در کارخانه افزایش می یابد، گفت: خیر، این شایعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بحث های مطرح شده درباره افزایش قیمت خودرو را رد کرد.

به گزارش ایرنا، سیدرضا فاطمی امین پس از حضور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که قیمت خودرو در کارخانه افزایش می یابد، گفت: خیر، شایعه است.