وزیر ملت طالبان: افغانستان تهدیدی برای ملت ها اجتناب کرده اند جمله همسایگان نیست

به گزارش خبرنگار موقعیت یابی افغانستان خبرگزاری فارس، «عبدالسلام حنفی»، معاون دوم نخست وزیر طالبان در محفل گرامیداشت اجتناب کرده اند هشت ثور، روز پیروزی مجاهدین، اجتناب کرده اند چهره‌های دیگری طالبان خواست کدام ممکن است به افغانستان بازگردند و در آبادی کشورشان سهم پرانرژی داشته باشند.

حنفی کدام ممکن است همراه خود شمار زیادی اجتناب کرده اند مقام‌های طالبان {در این} نشست نمایندگی کرده بود، هفتم ثور، روز کودتا در مخالفت با حکومت داوود خان را ایده مشکلات مردمان افغانستان دانست و افزود کدام ممکن است تحریک کردن هشت ثور خوشایند بود، با این حال بنا به برخی اجتناب کرده اند دلیل برای‌ها مجاهدین وقت نتوانستند کدام ممکن است انسجام شخصی را محافظت کنند.

معاون دوم نخست‌وزیر طالبان اظهار داشت: «بیایید؛ تولید دیگری هیچ شخص افغان در لیست سیاه امارت اسلامی نیست، بیایید، همه افرادی که اجتناب کرده اند وطن بر ایده برخی اجتناب کرده اند اولویت‌ها گذشت‌اید، وقت آبادی وطن است.»

عبدالسلام حنفی اجتناب کرده اند چهره‌های دیگری طالبان خواست کدام ممکن است یک بار دیگر به افغانستان بیایند. به مشاوره او، هیچ شخص خاص در فهرست سیاه طالبان نیست.

همزمان همراه خود این، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت ملت طالبان نیز {در این} مراسم ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است مردمان افغانستان زیر عالی چتر واحد قرار گیرند.

حقانی بار تولید دیگری به گروه جهانی ضمانت داد کدام ممکن است ناخوشایند افغانستان تولید دیگری تهدیدی برای ملت ها اجتناب کرده اند جمله همسایه‌ها نیست.

سراج الدین حقانی اظهار داشت: «به تمام جهانیان ما ضمانت دادیم کدام ممکن است افغان‌ها برای {هیچ کس} شبح نیستند و به همسایه‌های ما دوباره ضمانت می‌دهیم کدام ممکن است ناخوشایند افغانستان تولید دیگری تهدیدی برای آنان نیست.»

طالبان برای نخستین بار به‌صورت مناسب اجتناب کرده اند هشتم ثور، سالروز پیروزی مجاهدین در مخالفت با شوروی پیشین در مراسمی در کابل تجلیل کرد.

این در حالی‌ست کدام ممکن است سی سال پیش، گروه‌های مجاهدین پس اجتناب کرده اند چهارده سال نبرد روز هشتم ماه ثور سال ۱۳۷۱هجری عکس ولتایی توانستند کدام ممکن است  حکومت دکتر نجیب الله را سرنگون کنند و توانایی را به بازو گیرند. {در این} میان، آنچه کدام ممکن است مداخله‌های بیرونی مشاوره می‌شود سبب شد به همان اندازه نبرد میان گروه‌های مجاهدین تحریک کردن شود و افغانستان به میدان نبرد تغییر گردد.

انتهای پیام/ ر
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید