پاسخ قوه قضائیه به ابهام درباره سوابق مهدی تاج را ببینیدعلی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: درخواست رسیدگی به سوابق کاندیداهای فدراسیون فوتبال که یکم شهریورماه در فدراسیون فوتبال ایجاد شده بود، در تاریخ ۱۱ شهریورماه به دادسرای تهران رسید. و به محض وصول این درخواست در همان روز ۱۱ شهریور، سوابق این افراد در اختیار مراجع تحقیق قرار گرفت.