پس اجتناب کرده اند تورم بی سابقه در آمریکا، شناخت بایدن به زیر ۴۰ نسبت رسیده است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، در نظرسنجی جامعه «سیانوپی» کدام ممکن است روز قبل (پنجشنبه) چاپ شده شد، میزان شناخت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اجتناب کرده اند ۴۶ نسبت در دسامبر به ۳۸ نسبت کاهش کشف شد. نظرسنجی آمریکایی ها اجتناب کرده اند بایدن در مدیریت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین ضعیف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را شناخته شده به عنوان اولویت اولیه شخصی اشاره کردن کردند.

به گزارش راشا الیوم، این نظرسنجی آرم داد کدام ممکن است بایدن ۳۸ نسبت موافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ نسبت جایگزین کار کردن او بود. تنها ۴ ماه در گذشته اجتناب کرده اند این نظرسنجی، میزان شناخت بایدن ۴۶ نسبت بود، در حالی کدام ممکن است ۴۸ نسبت بود.

بایدن در مدیریت مالی امتیاز زیرین تری کسب کرد، به منظور که تنها ۳۵ نسبت اجتناب کرده اند آمریکایی ها کار کردن او را تایید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ نسبت آنها را غمگین کردند. در بحث مدیریت مالی، رتبه بایدن در ۴ نظرسنجی متوالی CyanBox به طور پیوسته سقوط کرده است.

بر مقدمه این نظرسنجی، حدود ۴۸ نسبت اجتناب کرده اند پاسخ دهندگان افزایش قیمت های مسکن را شناخته شده به عنوان اولویت اولیه شخصی تعیین مقدار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن اوکراین همراه خود ۳۱ نسبت، پس اجتناب کرده اند آن مهاجرت (۲۳ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری (۲۰ نسبت) قرار گرفتند.

وزارت کار آمریکا روز سه شنبه ادعا کرد کدام ممکن است شاخص قیمت خوردن کننده در ماه مارس نسبت به ۱۲ ماه قبلی ۸.۵ نسبت مرتفع است کدام ممکن است بهترین افزایش سالانه اجتناب کرده اند سال ۱۹۸۱ است. همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند قیمت ها بیش اجتناب کرده اند ۸.۵ نسبت افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بنزین نیز افزایش کشف شد. حدود ۴۰ نسبت در سال منتهی به مارس.

مقامات بایدن رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات ارتش در اوکراین را {به دلیل} افزایش قیمت داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط بی ارزش دانست. در حالی کدام ممکن است منصفانه نظرسنجی CBC آرم داد کدام ممکن است ۵۵ نسبت اجتناب کرده اند پاسخ دهندگان به این جاده اعتقاد داشتند، ۴۹ نسبت بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ نسبت مسائل زنجیره تامین جهانی را مسئله تورم دانستند.

بر مقدمه منصفانه نظرسنجی در روز پنجشنبه، ۴۷ نسبت اجتناب کرده اند آمریکایی ها اقتصاد کشورشان را “ضعیف” تعیین مقدار می کنند کدام ممکن است بدترین نتیجه اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۲ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۱۷ نسبت آن را “خوشایند” تعیین مقدار می کنند.

اجتناب کرده اند هر ۵ آمریکایی، منصفانه نفر وضعیت پولی خصوصی شخصی را «در جاری پیشرفت» توضیح دادن می تنبل، اکثر {آنها می گویند} کدام ممکن است «در جای درستی قرار دارند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر ۱۰ آمریکایی، منصفانه نفر مشاوره است کدام ممکن است وضعیت پولی آنها در جاری «وخامت است».

۵۶ نسبت گفتند کدام ممکن است پیش بینی قوز کردن مالی در سال بلند مدت را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴ نسبت گفتند کدام ممکن است باید قیمت های شخصی را کاهش دهند به همان اندازه مسکن شخصی را تامین کنند.

پیش اجتناب کرده اند این، شناخت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز در نظرسنجی های فعلی کدام ممکن است توسط CBS News را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه یوگا به پایان رسید، کاهش کشف شد. بر مقدمه این نظرسنجی، شناخت بایدن در اوایل آوریل به ۴۲ نسبت کاهش کشف شد، روزی کدام ممکن است CBS News کمترین انواع پرونده شده در نظرسنجی این جامعه را گزارش کرد. ۵۸ نسبت اجتناب کرده اند پاسخ دهندگان گفتند کدام ممکن است کار کردن او را شناخته شده به عنوان رئیس جمهور تایید نمی کنند.

انتهای حرف / م
این را برای صفحه اول سریع دهید