پس از ۸ روز اعتصاب غذا، وضعیت جسمانی این اسیر فلسطینی رو به وخامت است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


«محمود الدبعییک اسیر فلسطینی مجروح که حدود سه ماه پیش به اسارت نیروهای رژیم صهیونیستی درآمده بود دست به اعتصاب غذا زده است.

گفته می شود وضعیت اعتصاب غذای این اسیر فلسطینی پس از ۸ سال وخیم و وضعیت سلامتی وی رو به وخامت است. این زندانی فلسطینی در اعتراض به بازداشت غیرانسانی و شکنجه های شدید خود در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده است.

الدبعی در ماه پنجم می وی پس از پنج ساعت درگیری مسلحانه با اشغالگران اسرائیلی در جنین دستگیر شد.

پدر این اسیر فلسطینی خواستار مداخله فوری نهادهای قانونی برای بررسی وضعیت وی شد.

رژیم صهیونیستی سال هاست که هزاران فلسطینی را به بهانه های واهی زندانی کرده و آنها را در بازداشتگاه های به اصطلاح اداری (بدون حق داشتن وکیل) نگه داشته است.. بازداشت اداری فلسطینی ها غیرانسانی ترین رفتار با اسرای فلسطینی است و تاکنون هیچ دولت غربی و اروپایی مدعی دفاع از حقوق بشر اقدام عملی برای پایان دادن به وضعیت فلسطینیان انجام نداده است.