پهپادهای نظامی مفهومی BAE با سرعت صدها کیلومتر در ساعت معرفی شدندپهپاد ۲ مفهومی در دو مدل برای محیط های خشکی و آبی عرضه خواهد شد. این محصول همچنین می تواند با موشک های هوا به زمین کلاس Spear و موشک های هوا به هوا کلاس Meteor در نبردها شرکت کند. نیروی این پرنده توسط موتور جت تامین می شود اما دم آن V شکل است.