پوتین: به هر گونه شبح خارجی پاسخ انرژی الکتریکی آسا داده احتمالاً وجود خواهد داشتپوتین روز چهارشنبه در سخنرانی شخصی در مجلس دومای روسیه اظهار داشت:‌ اگر کسی انتخاب بگیرد اجتناب کرده اند پوست در رویدادهای جاری مداخله تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدات راهبردی غیرقابل قبولی برای ما تحمیل تنبل، باید بداند کدام ممکن است پاسخ ما به آن است ضربات اصلی، فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی آسا {خواهد بود}.