پیش بینی آب و هوا برای وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی استان هاهشدار زرد سازمان هواشناسی کشور درباره بارش باران و طوفان، وزش باد شدید گاهی اوقات و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد در جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان در روز جمعه (۲۴ تیرماه) ادامه دارد. اعلامیه یکشنبه (۲۶ ژوئیه).