چه سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه‌ها را می‌توان از فضا دید، با این حال حداقل برخی از این سازه‌ها که در ادامه خواهیم دانست، احتمالاً شامل مواردی هستند که نمی‌خواهیم. انتظار دیدن چنین لیستی را داشته باشید، شما آن را ندارید.