چین به آمریکا با توجه به حمایت اجتناب کرده اند جدایی طلبان تایوان هشدار داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، سفارت چین در واشنگتن روز جمعه بار تولید دیگری بر مخالفت پکن همراه خود حمایت آمریکا اجتناب کرده اند جدایی طلبان تایوانی تاکید کرد.

به گزارش شبکه مکان CJT، این سفارت در پاسخ به بازدید قانونگذاران آمریکایی اجتناب کرده اند جمله باب منندز را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیندزی گراهام به تایوان ذکر شد: این بازدید مشترک چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا است. چین قاطعانه همراه خود این اقدام دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طرف آمریکایی آموزش داده شده است است.

سفارت آمریکا در ادعا‌ای اجتناب کرده اند آمریکا درخواست شده است است کدام ممکن است تمامی مراودات مناسب همراه خود تایوان را افتادگی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کشتی پیام‌های دروغین کسب اطلاعات در مورد استقلال تایوان به نیروهای جدایی‌طلب خودداری تدریجی، از چنین اقداماتی «تا حد زیادی روابط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین را تضعیف می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری را به ارمغان می‌آورد». ۲ طرف تنگه.” تایوان.”

سفارت چین در واشنگتن افزود: “طرف زبان چینی به برداشتن گام های مقاوم برای پوشش اجتناب کرده اند حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی شخصی شکسته نشده خواهد داد.”

علاوه بر این روز جمعه، وو کیان، سخنگوی وزارت حفاظت چین، نسبت به تضعیف اساس های روابط پکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد برگزاری رزمایش های جدید در تنگه تایوان برای پوشش اجتناب کرده اند ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت چین شد.

عالی مقام وزارت حفاظت چین ذکر شد نظامی چین تمام اقدامات اجباری را برای مقابله همراه خود مداخله نیروهای خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات جدایی طلبان تایوان انجام خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعانه اجتناب کرده اند تمامیت ارضی این ملت حفاظت خواهد کرد.

نظامی چین روز جمعه ادعا کرد کدام ممکن است تمرینات نیروی دریایی {در سراسر} تایوان برگزار کرده است. سخنگوی فرماندهی بال شرقی نظامی چین در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است این رزمایش ها {به دلیل} پیام های دروغین کشتی شده اجتناب کرده اند سوی آمریکا کسب اطلاعات در مورد تایوان {بوده است}.

این تمرینات پس اجتناب کرده اند آن تکمیل شد کدام ممکن است گروهی متشکل اجتناب کرده اند شش قانونگذار آمریکایی اجتناب کرده اند جمله منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، پنجشنبه ساعت شب وارد تایوان شدند.

قرار بود نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، قانونگذاران را {در این} بازدید همراهی تدریجی، با این حال بررسی عروق کرونر هفته قبلی خوش بینانه شد.

در پی ادعا قصد پلوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی اجتناب کرده اند قانونگذاران آمریکایی برای بازدید به تایوان، سخنگوی وزارت خارجه چین پنجشنبه هفته قبلی تایید کرد کدام ممکن است تایوان بخشی اجتناب کرده اند این ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مداخلات فشار آمیز آمریکا {در این} زمینه هشدار داد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید