کارکنان سراسری کودکان ایتالیا همراه خود کسب مقام ششمی در جام کورناکا به کار شخصی بالا داد

به گزارش خبرگزاری فارس، جام کورناکیا کدام ممکن است سابقه ۴۰ ساله برگزاری مسابقات جهانی دارد، همه ساله میزبان والیبالیست های زیر ۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ سال جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند مشهورترین گیمرها حال این موضوع ورزشی سابقه حضور {در این} جام . .

کارکنان‌های سراسری والیبال زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران ایران کدام ممکن است به مصاف مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ می‌توسعه، همراه خود هدف برگزاری اردوی روباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدارهای تدارکاتی در جام کورنازیا ۲۰۲۲ ایتالیا نمایندگی کردند.

کارکنان سراسری والیبال کودکان ایران در مسابقات کلاس سنی بعدی (زیر ۱۹ سال) جام کورناکیه نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۶ ورزشی (سه برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شکست) انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام ششم این مسابقات را به بازو آورد. ۱۲ کارکنان برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بالا رسید.

شاگردان محمد وکیل معلم کارکنان سراسری جوانان نیز در اردوی مشترک همراه خود کارکنان کودکان ایتالیا سه دیدار دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکاتی برگزار کردند.

کارکنان سراسری والیبال کودکان ایران روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه عازم شهر پردنونه ایتالیا تبدیل می شود به همان اندازه دومین اردوی شخصی را در بیرون {در این} شهر برپا تنبل. ۲ شرکت کننده نیز اجتناب کرده اند تهران راهی آنکارا می شوند به همان اندازه به اردوی کارکنان سراسری کودکان ملحق شوند.

این کارکنان به همان اندازه روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه جدا از پیگیری تمرینات شخصی، ۵ ورزشی دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکاتی همراه خود کارکنان کودکان موسسه مالی کشاورزی ترکیه برگزار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پس اجتناب کرده اند تعدادی از روز آرامش برای اجتناب کرده اند سرگیری تمرینات راهی تهران تبدیل می شود. جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را تحریک کردن کرد.

ایران میزبان چهاردهمین فاصله مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا اجتناب کرده اند ۱۵ به همان اندازه ۱۵ مردادماه {خواهد بود}.

{در این} رقبا ها ۱۳ کارکنان حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردان محمد وکیلی معلم کارکنان کودکان ایران همراه خود کارکنان های استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر هم گروه هستند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید