کدام شفافیت؟!

این در حالی است کدام ممکن است ساختار شفافیت سه ملت در لحظه به صورت یک فوریتی تصویب شد.

شفافیت رای گیری

موضوع شفافیت آرای نمایندگان به شبیه به روزهای تحریک کردن به کار اتاق یازدهم بازمی گردد کدام ممکن است هفت روز پس اجتناب کرده اند تحریک کردن به کار اتاق ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب ساختار مطرح شد. اصلاح آیین نامه خانه مجلس؛ این لایحه برای تصویب نیازی به ۲ سوم آرای نمایندگان نداشت با این حال نتوانست آرای اجباری را کسب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ترتیبات مجلس خارج شد.

سپس امتحان شده شد به همان اندازه کیس یک بار دیگر طراحی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر به صحنه بیاید. سرانجام گزارش کمیسیون آیین نامه مجلس دانستن درباره شفافیت آرای نمایندگان در اجرای ماده (۱۳۰) آیین نامه خانه مجلس در اصل کار هفتگی مجلس قرار گرفت، با این حال ادامه دارد به آن است معامله با نشده است. .

شفافیت قوای سه گانه، قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها

همراه خود ملاحظه به گنجاندن ساختار شفافیت نمایندگان در اصل کار هفتگی مجلس نمایندگان اجتناب کرده اند تعدادی از هفته پیش، هفته قبلی طرحی همراه خود عنوان «شفافیت قوای سه گانه، نهاد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها» همراه خود ۲ فوریت تهیه شد. بلافاصله همراه خود ۱۹۳ رای موافق، ۵۳ رای دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ رای ممتنع اجتناب کرده اند مجموع ۲۶۲ رای موافق به تصویب رسید.

عمیق این ساختار احتمالا روز سه شنبه هفته جاری در اصل کار مجلس قرار خواهد گرفت به همان اندازه در صورت تصویب، عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. قوای سه گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای ذیربط پس اجتناب کرده اند تصویب آخرین این ساختار باید همراه خود مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها متعهد شدن شده بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بخش ورزش تجهیزات های شخصی را در اختیار افراد قرار دهند به همان اندازه افراد دانستن درباره آن انتخاب کردن کنند. داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر رای.

شفافیت ؛ خطرناک اجتناب کرده اند درخواست شده است های افراد هر دو حضور در آنها

با این حال این تمام داستان نیست؛ روی تولید دیگری پول نقد، برخی نمایندگان مجلس هستند کدام ممکن است این ساختار را «خطرناک» اجتناب کرده اند مطالبه شفافیت افراد می دانند. بیژن نوبافه مشاور افراد تهران {در این} خصوص به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ذکر شد: ابتدا باید طرحی برای شفافیت آرای نمایندگان رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجلس به رای گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ساختار جدیدی به تماس گرفتن شفافیت سه گانه خاص شود. {در این} مونتاژ باید اختیارات، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌ها تصمیم گیری شوند.»

وی بار تولید دیگری تاکید کرد کدام ممکن است ساختار اولین یعنی ساختار شفافیت صدای مجلس باید مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجلس نمایندگان رای گیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر رای نیاورد، ساختار بعدی تجزیه و تحلیل شود. این تخلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت مدیره باید پاسخگو باشد.

محمود احمدی بیگش مشاور شازند در جریان تجزیه و تحلیل کلیات این ساختار در موضع مخالفان توده ها ذکر شد: ساختار عکس برای شفافیت داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲ سال به افراد قول شفافیت {در این} ساختار را دادیم. چرا ساختار شفافیت نمایندگان مجلس به طور ناگهانی ناپدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله ۲ ساختار روی میز گذاشته شد؟ ما به نوبت ۲۵ ساختار اضطراری تولید دیگری داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقی کدام ممکن است افتاد اینجا است کدام ممکن است این ساختار بلافاصله در اصل کار قرار گرفت. این ساختار باید پخته تر باشد، با این حال پرس و جو بی نظیر اینجا است کدام ممکن است ساختار زودتر چه شد؟ ما باید همراه خود افراد صادق باشیم. ۲ سال مانترا شفافیت را به آنها دادیم. شفافیت ساده که ممکن نیست کدام ممکن است افراد بدانند مشاور به چه چیزی {در این} لایحه رأی داده است، اما علاوه بر این افراد باید اجتناب کرده اند امتیازات پایین صحنه مطلع شوند.

علی خزریان، مشاور تهران در صفحه توئیتر شخصی نوشت: شفافیت قوای سه گانه را همراه خود ملاحظه به دستور ۶۹ قوانین اساسی کدام ممکن است مجلس را مکلف به تخلیه علنی مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم صداقت همراه خود افراد از آن آگاه است، می دانم. . من می خواهم رای ندادم. »

وی علاوه بر این ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند یک سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم پیش ساختار شفافیت صدای مجلس کدام ممکن است یک مطالبه روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ناهنجاری بود در پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر اصل کار مجلس گیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون طرحی همراه خود یک سری نقش ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حال… کمتر اجتناب کرده اند هر هفته اجتناب کرده اند پرونده عنوان در قالب ۲ طوفان به نمایندگان مجلس می رسد به همان اندازه اجتناب کرده اند مطالبه حقوق افراد خطرناک تنبل.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری عبدعلی رحیمی مظفری مشاور سروستان در موافقت همراه خود کلیات این ساختار ذکر شد: مجلس باید شفافیت را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شفافیت در سایر ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها نیز دنبال شود. باید در دوره ها ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات ببینیم چه اتفاقی می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه جذاب را به نفع افراد نمی آورد. این ساختار نسبت به زودتر کاملتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود قابل از جمله است.

علی حدادی مشاور ساوگلاق در توییتر شخصی نوشت: تصویب ساختار شفافیت سه گانه برای ۳ قوه در مجلس یازدهم گامی تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم برای شفاف سازی اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند احساسات گرایی است. قوای سه گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای نمایندگی کننده در آن باید {دیدگاه ها}، مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها شخصی را به صورت شفاف در اختیار افراد قرار دهند.

احمد نادری، مشاور افراد تهران نیز در توئیتی نوشت: اگر در لحظه ساختار شفافیت آخرین شود، متعدد اجتناب کرده اند نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که سال‌ها اجتناب کرده اند شفافیت سوء استفاده کرده‌اند، باید رویه‌های شخصی را اصلاح کنند. زیر پرس و جو برداشتن این ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوگانگی پوچ شفافیت قوای سه گانه هر دو شفافیت آرا، منحرف کردن ایده ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی در پایین جذاب .

اکنون این پرس و جو مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است خواه یا نه مجلس شفافیت رای گیری را همراه خود شفافیت همه قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار شفافیت رای در حرکت خارج اجتناب کرده اند فاصله قاعدگی مرتبط می تنبل؟

تأمین: ایسنا