«کرملین پرنده» در آسمان مسکو دیده شد؛ از پناهگاه اتمی پوتین چه می‌دانیم؟ (عکس)در حال حاضر چهار فروند از هواپیمای اتمی روسیه وجود دارد که همگی در اختیار دسته هشتم هوانوردی اهداف ویژه مستقر در پایگاه هوایی چکالووسکی در نزدیکی مسکو قرار دارند.